Skip to main content

Groene zaal niet beschikbaar tussen 9/9/2022 en 9/10/2022

By Clubnieuws

De Sportdienst heeft ons laten weten dat de groene zaal van Sportcentrum De Veldmuis opnieuw zal worden gebruikt als vaccinatiecentrum vanaf 9 september 2022. Dat kadert in de beslissing van de Vlaamse overheid om de bevolking de kans te geven een nieuwe Covid-boosterprik te ontvangen in de maand september.

Op dit moment verwacht de Sportdienst dat de zaal opnieuw beschikbaar zal zijn vanaf 10 oktober 2022. Badmintonclub Geraardsbergen gebruikt de groene zaal op woensdag (18h-19h30 voor de jeugd & 19h30-21h voor de volwassenen) en op zaterdag (10h-12h voor de jeugd). Net zoals vorig jaar, kunnen we ook dit jaar uitwijken naar Sporthal De Matte op die momenten. Hou zeker onze kalender goed in het oog: daar zal steeds de juiste locatie voor elke training vermeld staan.

Seizoen 2022-2023 is begonnen

By Clubnieuws

Het nieuwe badmintonseizoen is begonnen! Via deze weg brengen we je graag op de hoogte van de belangrijkste praktische informatie, en dat doen we door te beginnen met wat er is veranderd ten opzichte van vorig seizoen:

  • Na vele jaren van trouwe dienst en grenzeloze inzet hebben Björn De Schinckel en Vicky Coesens vorig seizoen besloten om terug te treden uit het bestuur. Hun plaatsen worden vanaf dit seizoen ingenomen door Regine Snoeks en Tim Van Der Casseyen. Wij willen Björn en Vicky via deze weg nogmaals bedanken voor alles wat ze voor de club hebben gedaan de voorbije decennia.
  • We kunnen dit seizoen voorlopig geen geleide trainingen voor de jeugd voorzien op zaterdag. De voorbije 20 jaar konden we steevast rekenen op een team van gemotiveerde vrijwilligers om iedere zaterdag kwaliteitsvolle, geleide trainingen te kunnen geven aan onze jeugd. De laatste jaren werd het voor ons als club steeds moeilijker om die vrijwilligers te vinden, en dit jaar is dat zelfs onmogelijk gebleken. Daarom slaan we als club een nieuwe weg in: we gaan op zoek naar een externe trainer om op termijn weer geleide trainingen te kunnen aanbieden voor onze jeugd. De kost daarvan zit evenwel niet inbegrepen in het lidgeld dit jaar, maar zal via een aparte inschrijving verlopen. Dit seizoen behouden we wel het speelmoment op zaterdag voor de jeugd, maar zal er net als op woensdag alleen permanentie worden voorzien.
  • We hoeven op maandagavond de zaal niet langer te delen met de voetbal tussen 20h en 21h.
  • We treden dit seizoen voor het eerst in onze geschiedenis aan met niet minder dan 6 competitieploegen.

De speelmomenten zelf blijven onveranderd ten opzichte van vorig seizoen, namelijk:

  • Maandag (20h-22h30), woensdag (19h30-21h) en zondag (19h-21h) voor de volwassenen
  • Woensdag (18h-19h30) en zaterdag (10h-12h) voor de jeugd
  • Zie ook onze kalender

Ook de lidgelden blijven voor dit seizoen hetzelfde.

Groene zaal voorlopig niet beschikbaar

By Clubnieuws

De groene zaal in Sportcentrum De Veldmuis zal naar verwachting tot eind oktober niet beschikbaar zijn. De zaal wordt momenteel gebruikt voor het vaccinatiecentrum van Geraardsbergen. Voor augustus betekent dat helaas dat we geen speelgelegenheid kunnen aanbieden op woensdag en zaterdag, en in het bijzonder dus ook geen speelgelegenheid voor de jeugd.

Vanaf 1 september 2021 kunnen we uitwijken naar sporthal De Matte (KA Geraardsbergen). Hou zeker onze kalender goed in de gaten de komende weken en maanden. We zullen ervoor zorgen dat de lokatie van elke training daar steeds juist staat ingevuld.

Corona maatregelen

By Clubnieuws

Het Corona virus heeft een grote impact op de werking van onze club. Sinds 1 juni 2020 mag onze sport weer worden beoefend, maar worden we als club wel verondersteld om de nodige maatregelen te nemen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarom hebben we als club onderstaande maatregelen genomen. Ze blijven tot nader orde geldig en kunnen door de club op ieder moment worden bijgestuurd als dat nodig blijkt te zijn. We rekenen op iedereen zijn goodwill, gezond verstand en burgerzin om ze strikt op te volgen:

1. Als je enige symptomen hebt, hoe mild ook, blijf dan thuis en laat je testen. Blijf ook thuis als iemand in jouw directe omgeving (gezin, familie, collega, bubbel,…), ziek is en/of positief getest is op COVID-19, of in afwachting is van het resultaat van zo’n test. Indien je in nauw contact bent gekomen met een positief geteste persoon, blijf dan eveneens thuis en laat je testen.

2. Was en ontsmet vaak je handen – zeker voor én na je bezoek aan de sportlocatie. De club voorziet alcoholgel in de zaal. Het bestuur vraagt aan iedereen om bij het binnenkomen in de sportzaal en voor en na elke training/wedstrijd de handen te ontsmetten, alsook de handgreep van je racket en je pluim (Tip: markeer ze om onderscheid te kunnen maken).

3. We houden een lijst van deelnemers bij per training, zodat we indien nodig contact tracing kunnen ondersteunen. We vragen je voor het spelen om je naam spontaan per training in te vullen op de lijst of door te geven aan een bestuurslid dat aanwezig is in de zaal. Indien je een dubbelwedstrijd hebt gespeeld, duid je dit ook aan op de lijst.

4. Hou minstens 1,5 meter afstand waar mogelijk. Bij dubbel wedstrijden is het niet mogelijk om ten alle tijden een afstand van 1,5m van elkaar te houden. Als club verbieden we het spelen van dubbels niet, maar we rekenen op het gezond verstand van onze leden om zelf hierover te beslissen. De keuze ligt dus bij de speler zelf en moet gerespecteerd worden. Hierbij verwachten we dat onze leden rekening houden met de geldende regels rond “bubbels”, vermits een dubbelpartner daartoe zou moeten behoren.

5. Uitzonderlijk is het ook niet verkeerd om enkelwedstrijden te spelen als er mensen aan de kant staan te wachten. Hier vragen we aan iedereen om het terrein te verlaten na 1 wedstrijd of na max. 30 minuten, zodat iedereen speelgelegenheid heeft.

6. Hoewel we geen problemen verwachten op dit moment, bestaat de kans dat de maximum capaciteit van de zaal wordt bereikt. In dat geval zal de zaal niet meer toegankelijk zijn en zullen er geen nieuwe spelers meer in de zaal toegelaten. We begrijpen dat dit moeilijk is maar rekenen hiervoor op jullie begrip. Indien we vaststellen dat dit probleem zich te vaak zou stellen, kunnen we als bestuur eventueel gaan werken met reservatie van de terreinen.

In de komende periode gaan we verder evalueren en kunnen we de maatregelen en praktische richtlijnen aanpassen. Vanuit het bestuur rekenen we op je gezond verstand, respect en verdraagzaamheid. Zo kunnen we terug onze geliefkoosde sport uitoefenen.

Sportieve groeten,

Het BCG bestuur

Welkom op onze nieuwe website!

By Clubnieuws

Onze vorige website zag er al een tijdje gedateerd uit en het grote gebrek aan updates maakte dat alleen maar duidelijker. Met deze nieuwe site willen we ons vooral richten op de belangrijkste functie die een site in onze ogen moet hebben: onze leden, kandidaat-leden of iedereen met enige interesse in onze club informeren over de werking van onze club.