Skip to main content

Corona maatregelen

By 1 juni 2020juli 22nd, 2020Clubnieuws

Het Corona virus heeft een grote impact op de werking van onze club. Sinds 1 juni 2020 mag onze sport weer worden beoefend, maar worden we als club wel verondersteld om de nodige maatregelen te nemen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarom hebben we als club onderstaande maatregelen genomen. Ze blijven tot nader orde geldig en kunnen door de club op ieder moment worden bijgestuurd als dat nodig blijkt te zijn. We rekenen op iedereen zijn goodwill, gezond verstand en burgerzin om ze strikt op te volgen:

1. Als je enige symptomen hebt, hoe mild ook, blijf dan thuis en laat je testen. Blijf ook thuis als iemand in jouw directe omgeving (gezin, familie, collega, bubbel,…), ziek is en/of positief getest is op COVID-19, of in afwachting is van het resultaat van zo’n test. Indien je in nauw contact bent gekomen met een positief geteste persoon, blijf dan eveneens thuis en laat je testen.

2. Was en ontsmet vaak je handen – zeker voor én na je bezoek aan de sportlocatie. De club voorziet alcoholgel in de zaal. Het bestuur vraagt aan iedereen om bij het binnenkomen in de sportzaal en voor en na elke training/wedstrijd de handen te ontsmetten, alsook de handgreep van je racket en je pluim (Tip: markeer ze om onderscheid te kunnen maken).

3. We houden een lijst van deelnemers bij per training, zodat we indien nodig contact tracing kunnen ondersteunen. We vragen je voor het spelen om je naam spontaan per training in te vullen op de lijst of door te geven aan een bestuurslid dat aanwezig is in de zaal. Indien je een dubbelwedstrijd hebt gespeeld, duid je dit ook aan op de lijst.

4. Hou minstens 1,5 meter afstand waar mogelijk. Bij dubbel wedstrijden is het niet mogelijk om ten alle tijden een afstand van 1,5m van elkaar te houden. Als club verbieden we het spelen van dubbels niet, maar we rekenen op het gezond verstand van onze leden om zelf hierover te beslissen. De keuze ligt dus bij de speler zelf en moet gerespecteerd worden. Hierbij verwachten we dat onze leden rekening houden met de geldende regels rond “bubbels”, vermits een dubbelpartner daartoe zou moeten behoren.

5. Uitzonderlijk is het ook niet verkeerd om enkelwedstrijden te spelen als er mensen aan de kant staan te wachten. Hier vragen we aan iedereen om het terrein te verlaten na 1 wedstrijd of na max. 30 minuten, zodat iedereen speelgelegenheid heeft.

6. Hoewel we geen problemen verwachten op dit moment, bestaat de kans dat de maximum capaciteit van de zaal wordt bereikt. In dat geval zal de zaal niet meer toegankelijk zijn en zullen er geen nieuwe spelers meer in de zaal toegelaten. We begrijpen dat dit moeilijk is maar rekenen hiervoor op jullie begrip. Indien we vaststellen dat dit probleem zich te vaak zou stellen, kunnen we als bestuur eventueel gaan werken met reservatie van de terreinen.

In de komende periode gaan we verder evalueren en kunnen we de maatregelen en praktische richtlijnen aanpassen. Vanuit het bestuur rekenen we op je gezond verstand, respect en verdraagzaamheid. Zo kunnen we terug onze geliefkoosde sport uitoefenen.

Sportieve groeten,

Het BCG bestuur